Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie ORSIL

Zateplenie podkrovia

isover_product ORSTROP
Oblasť použitia: tepelná, zvuková a protipožiarna izolácia
prevetrávané aj neprevetrávané šikmé strechy
nezaťažované podlahy a stropy (izolácia vložená medzi nosné trámy)
nepochôdzne povaly
podhľady, izolácia dutín

Charakteristický súčiniteľ tepelnej vodivosti:
λ k = 0,041 W/m.k
Reakcia na oheň A1 - nehorľavé
(STN - EN 13501 - 1)


Podlahy

isover_product ORSIL N
Oblasť použitia: tepelná a zvuková izolácia
izolačné dosky určené na zlepšenie kročajovej a vzduchovej nepriezvučnosti plávajúcich podláh v priestoroch s predpokladaným bežným zaťažením (obytné miestnosti, kancelárie )

Charakteristický súčiniteľ tepelnej vodivosti:
λ k = 0,035 W/m.k
Reakcia na oheň A1 - nehorľavé
(STN - EN 13501 - 1)


Ploché strechy

isover_product

DACHOTERM G
Oblasť použitia: tepelno izolačné dosky určené na použitie ako horná vrstva izolácie plochých striech

Charakteristický súčiniteľ tepelnej vodivosti:
λ k = 0,042 W/m.k
Reakcia na oheň A1 - nehorľavé
(STN - EN 13501 - 1)


isover_product

Oblasť použitia: tepelno izolačné dosky určené na použitie ako spodná vrstva izolácie plochých striech

Charakteristický súčiniteľ tepelnej vodivosti:
λ k = 0,042 W/m.k
Reakcia na oheň A1 - nehorľavé
(STN - EN 13501 - 1)