Stavebná chémia CEMIX

baumit_open Typ výrobku : EUROLAN TG 2
Použitie : základný disperzný hlbkový náter na spevnenie savého i málo savého podkladu. Zjed nocuje nasiakavosť, zabraňuje prestupu vodných, nikotínovch a olejových fľakov. Penetrácia pod podlahové stierky, tekuté hydroizolačné fólie Superflex 1, Superflex D1, Superflex 8, stier- ky na pórobetóne a sprašných podkladoch a pred lepením keramických obkladov na sádrové omietky, sadrokartón a na dosky zo sádrových vlákien. 0dolný voči zásadám. Pre kontrolu pokrytia može byť dodaný v dvoch farbách. Je dodávaný namiešaný, priamo použiteľný.
Spotreba : 0,15—0,25 l/m2
Nanášanie : valček, štetec, nástrek


baumit_open Typ výrobku : EUROLAN TG 5
Použitie : základný náter — adhézny mostík — na hladké nesavé kompaktné podklady, ako sú všetky obklady, cementové a anhydritové potery, potery z liateho asfaltu, OSB dosky, pieskovce, syntetické nátery s výnimkou polyethylénu. Pod tesniacu hmotu balkónov, terás, sprch. Vysoká priľnavosť na hladkých podkladoch. Veľmi malá spotreba.
Spotreba : 0.1 kg/m2
Nanášanie : valček, štetec, metla


baumit_open Typ výrobku : SUPERFLEX 10
Použitie : bezrozpúšťadlová hmota s pridavkom plastov na izoláciu minerálnych podkladov. Na izoláciu stien pivníc, základových dosiek, základov, stropov, podzemných garáží, utesnenie mokrých a vlhkých priestorov, balkónov, terás pri zemnej vlhkosti, nevzúdvajúcej sa presakujúcej vode, netlakovanej vode, vzdúvajúcej sa presakujúcej vode a tlakovanej vode. pre bodové alebo celoplošné lepenie extrudovaných polystyrénov, expandovaných polystyrénov a tlmiacich dosiek z minerálnej plsti používaných ako ochranná alebo drenážna vrstva.
Spotreba je velmi závislá na druhu použitia a podkladovom materiáli
Nanášanie : hladítkom
Penetrácia : EUROLAN 3K