Strešné krytiny Bramac

Strešné krytiny Bramac


Bramac Reviva

Bramac Tegalit

Bramac Adria

Alpská škridla

Alpská škridla klasik

Rímska škridla

Moravská škridla plus

Moravská škridla

Zoborská škridla

Bramac max

Bobrovka

Zatepľovacie systémy Baumit

Kontaktné zatepľovacie systémy BAUMIT

baumit_open Popis systému :
Vysoko paropriepustný zatepľovací systém, vyvinutý v laboratóriách Baumit. Difúzne otvorený izolant na báze polystyrénu a dalšie optimálne zosúladené komponenty tvoria systém, ktorý je za vel’mi priazoivú cenu zárukou najvyššej kvality vonútorného prostredia.
Oblasť použitia :
budovy s vysokými nárokmi na kvalitu vnútornej klímy
budovy s vysoko paropriepstným obvodovým plášťom
budovy s vyššou mierou zabudovanej vlhkosti
všetky dodatočne zatepľované budovy a požiarnou výškou do 22,5 m