Sadrokartón Knauf

Dosky

Profil Názov výrobku hrúbka
mm
dlžka
mm
šírka
mm
Knauf Formplatte 6.5 2500 900
Knauf A 10 9.5 2000
2500
2600
1250
Knauf A 13 12.5 2000
2500
2600
2750
3000
1250
Knauf A 15 15.0 2000
2500
2600
2750
1250
Knauf F 13 12.5 2000
2500
2600
2750
3000
1250
Knauf F 15 15.0 2000
2500
2600
2750
3000
1250
Knauf H 13 12.5 2000
2500
2600
2750
1250
Knauf H 15 15.0 2000
2500
1250
Knauf FH 13 12.5 2000
2600
2750
1250
Knauf FH 15 15.0 2000
2500
1250

Profily

 

Profil Názov výrobku hrúbka mm dlžka mm
CW - stojkový profil
CW 50/0.6

0.60

2500
UW - obvodový profil
50 x 40 x 0.6
75 x 40 x 0.6
100 x 40 0.6

0.6
0.6
0.6

4000
4000
4000
UD - Profil
28 x 27 x 0.6

0.6

3000
CD - Profil
60 x 27 x 0.6
0.6 2600
2750
2800
3000
4000

Omietky a stierky

grunband

Grünband: výplňová a vyhladzovacia stierka K1
Hrúbka nanášania 0- 90 mm
Suchá maltová zmes na sádrovej báze, synteticky modifikovoná jemná tmeliaca hmota podľa EN 13963.
Prednosti: Umožňuje vyplnenie dier a trhlín až do hlbky 90 mm bez zmrašťovania, tvorby prasklín. Nanášanie minimálnych hrúbok až do 0 mm je bezproblémové! Je možné s ňou dosiahnuť najvyššiu kvalitu pre tmelenie (Q4).
Spotreba: 1 kg/m2 (na 1mm hrúbky vrstvy)
Spracovanie: ručné, po dobu cca. 40—50 minút
Forma dodávky: vrecia, 5 kg a 25 kg
Oblast’ použitia: Knauf Grunband je určená do vnútorných priestorov na celoplošné stierkovonie, k vyplňovaniu škár a trhlín, ako i k vytvoreniu vysokokvolitných, vyhladených povrchov no všetkých bežných stavebných podkladoch ako betonové prefabrikáty, monolitický betón, sodrokartónové dosky a omietky. Knauf Grünband sa hodi taktiež na vyplňanie stykových škár na betónových prefabrikátoch a kazov, k vyrovnaniu nerovných stykov pri stropných alebo debniacich dielcoch, ako aj k pretmeleniu škár sadrokartónových dosiek o skrutiek. Normálne tuhnúci výplňový tmel pre sadrokartónové dosky podľa EN 13963 sa može použiť nielen ako škárovací tmel (s páskou), ale aj ako celoplošná stierka.

 

gelband

Gelband:Celoplošná stierka/Sadrová stierka Q2
Hrúbka nanášania 0 -4 mm
Suchá maltová zmes na sádrovej báze, jemná tmeliaca hmota podľa EN 13963.
Prednosti: Umožnuje vyplnenie dier a trhlín bez zmrašťovania, tvorby prasklín. Nanášanie minimálnych hrúbok až do 0 mm je bezproblémovél Je možné s ňou dosiohnuť najvyššiu kvalitu pre tmelenie (Q4).
Spotreba: 1 kg/m2 (no 1mm hrúbky vrstvy)
Spracovanie:ručné, po dobu ccc. 40—50 minút
Forma dodávky:vrecia, 5 kg a 25 kg
Oblast’ použitia: Knauf Gelbband je určená do vnútorných priestorov na celoplošné stierkovanie, k vyplňovaniu škár a trhlín, ako i k vytvoreniu vysokokvalitných, vyhladených povrchov na všetkých bežných stavebných podkladoch ako betonové prefabrikáty, monolitický betón, sadrokartónové dosky a omietky. Knauf Gelband sa hodí taktiež na vyplňovanie stykových škár na betónových prefabrikátoch a kazov, k vyrovnaniu nerovných stykov pri stropných alebo debniacich dielcoch, ako aj k pretmeleniu škár sadrokartónových dosiek a skrutiek. Normálne tuhnúci výplňový tmel pre sodrokartónové dosky podľa EN 13963 50 sa môže použiť nielen ako škárovací tmel (s páskou), ale aj ako celoplošná stierka.

 

blauband

Blauband: Sadrová tenkovrstvá omietka
Hrúbka nanášania 3 - 8 mm
Va výrobe predmiešaná suchá maltová zmes na sadrovej báze podľa EN 13279-1
. Prednosti: Umožňuje jednovrstvové, celoplošné nanášanie v hrúbkach vrstvy rnedzi 3-8 mm.
I. Spotreba:0,9 kg/m2 (na 1mm hrúbky vrstvy)
Forma dodávky:vrecia 25 kg
Oblast’ použitia:Knauf Blauband 3-8 mm Tünich sadrová-tenkovrstvá omietka je určená na celoplošné stierkovanie pre všetky bežné stavebné podklady ako betónové prefabrikáty, monolitický betón, sadrokartónove dosky a omietky vo vnútorných priestoroch.
Spracovanie: Omietku naniesť a zrovnať v čase 15 minüt po zarobeni. Po cca. 30 minútach omietku navlhčiť, rozfilcovať so špongiovým hiladítkom a potom vyhladiť so švajčiarskym hladítkom alebo pa vyhladení na tenko pretmeliť s vhodným tmelom (napr. Knauf Gelbband).


 

rotband

Rotband: Sadrová pril’navá omietka
Hrúbka nanášania 7 - 50 mm
Vo výrobe predmiešaná suchá maltová zmes na sádrovej báze podľa EN 13279-1.
Prednosti: Umožňuje jednovrstvové, celoplošné nanášanie v hrúbkoch vrstvy medzi 7-50 mm.
Spotreba:0,8 kg/rn2 (na 1 mm hrúbky vrstvy)
Forma dodávky:vrecia 25 kg
Oblast’ použitia: Knauf Rotband 7-50 mm sadrová prľnavá omietka je určená na celoplošné omietanie pre všetky bežné stavebné podklady ako betónové prefabrikáty, monolitický betón, sodrakartónové dosky, omietky a tehly vo vnútorných priestoroch. Vhodná aj na vyspravenie okenných a dverných ostení.
Spracovanie: Omietku naniesť a zrovnať v čase 20 minút po zarobení. Po cca. 40 - 70 minútach omietku navlhčiť, rozfilcovať so špongiovým hladítkom a potom vyhladiť so švajčiarskym hladítkom.


Tmely

 

grunband

Názov výrobku: Perlfix - Ansetzgips
Použitie: lepidlo na SDK - suchá omietka
Balenie: vrece
Váha: 30 kg

 

grunband

Názov výrobku: Fugenfüller leicht
Použitie: na tmelenie sadrokartónu s výstužnou páskou
Balenie: vrece
Váha: 25 kg / 5 kg


 

grunband

Názov výrobku: Uniflott
Použitie: na tmelenie sadrokartónu s hranou Hrak
Balenie: vrece
Váha: 25 kg / 5 kg


 

grunband

Názov výrobku: K1
Použitie:výplňový a vyhladzovací tmel
Balenie: vrece
Váha: 25 kg / 5 kg