Ihriská a telocvične

Sme schopní zabezpečiť výstavbu ihrísk na kľúč spolu so stavebnými prácami.
V interiéroch – telocvičniach odstránime pôvodnú podlahu, na základe skutočného stavu Vám navrhneme spôsob riešenia, v prípade potreby aj realizáciu podkladovej vrstvy pod športové podlahy.
Vlastnými zamestnancami riešime pokládku všetkých typov športových podláh.


1

referencia_sportova_hala Názov stavby: ŠPORTOVÁ HALA - Spišská Nová Ves
Druh prác: nová palubová podlaha
Termín realizácie: 11.2005
Typ podlahy: JUNKERS DUOBAT
Plocha: 1004 m2
Popis referencie: po odstránení starej palubovej podlahy bol vybraný dodávateľ na celo masívne parkety od firmy JUNKERS . Naša firma spolupracovala s hlavným dodávateľom športovej podlahy pri pokládke dvojitého odpruženého roštu DUOBAT 110 . Pod týmto roštom sme vykonávali lokálnu niveláciu povrchu. Na upravený podklad sme podkladali hydroizolačnú fóliu Fatrafol 803. Palubovka spĺňa kritéria medzinárodných športových federácii FIBA, IHF, FIVB a pod. Hrá sa na nej extraligový basketbal.







2

referencia_Levoca Názov stavby: Telocvičňa SPgŠ Levoča
Druh prác: športová podlaha
Termín realizácie: 06.2007
Typ podlahy: CONIPUR HG 4 + 2 mm na rošte 11 cm + OSB doska 18 mm
Plocha: 378 m2
Popis referencie: Do novostavby telocvične bol vybraný investorom polyuretánový športový povrch CONIPUR HG. Vzhľadom na stavebnú výšku sme realizovali pod podlahu odpružený drevený dvojitý rošt pokrytý OSB doskou 18 mm , na túto skladbu podlahy bola realizovaná konečná podlaha v hrúbke 6 mm v kombinácii dvoch farieb.






3

referencia_baletna_miestnost Názov stavby: baletná miestnosť - Levoča Pedagogická škola
Druh prác: športová podlaha + nivelizácia
Termín realizácie 04.2007
Typ podlahy: CONIPUR HG 4 + 2 mm
Plocha: 78 m2
Popis referencie: Miestnosť v suteréne budovy, ktorá bude slúžiť ako učebňa na tanec a balet. Jednofarebný CONIPUR HG 4 + 2 / farba mm. Pred pokládkou bol upravovaný podkladový betón čiastočnou nivelizáciou, brúsením a vysávaním.










4

referencia_ZŠ_Smižany Názov stavby: prístavba posilňovne ZŠ Smižany
Druh prác: komplet stavba + podlaha
Termín realizácie: 05.2007
Typ podlahy: CONIPUR HG
Plocha: 80 m2
Popis referencie: Po kompletnej výstavbe posilňovne v závere roka 2006 sme zrealizovali pokládku polyuretánovej športovej podlahy CONIPUR HG. Prístavba slúži ako posilňovňa. Podlaha má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, Styk stien a podlahy je ošetrený lištami v zelenj farbe. Vybratá farba odtieň RAL 6021









5

telocvičňa Cirkevné gymnázium Levoča Názov stavby: Telocvičňa Cirkevné gymnázium Levoča
Druh prác: Športová podlaha
Termín realizácie: 05.2008
Typ podlahy: BARKIET SPORT na dvojnásobnom drevenom rošte a OSB doske
Plocha: 280 m2
Popis referencie: Investorom bola vybratá podlaha Barkiet Sport. Bola odstránená stará podlaha a nahradená pružným roštom, na ktorý bola položená OSB doska 18 mma športová parketa Barkiet Sport. Pod roštom je položená hydroizolačná fólia.

















6

volejbalové ihrisko gymnázium Gelnica Názov stavby: Rekonštrukcia volejbalového ihriska - Gymnázium Gelnica
Druh prác: úprava povrchu + športový povrch
Termín realizácie: júl - august 2008
Typ podlahy: Conipur EPDM + ET DECKE
Plocha: 200 m2
Investor: Gymnázium Gelnica
Popis referencie: Po odstránení pôvodného asfaltu boli urobené zvislé drenáže, vyrovnané ihrisko s betónovým poterom, osadené nové obrubníky. Na takto upravený povrch bola nanesená ET DECKE HOCKEY v hrúbke 3,5 cm naň športový vodopriepustný povrch Conipur EPDM ( červená farba ). Realizované bolo aj oplotenie a čiarovanie pre volejbal. Realizované vlastným strojovým parkom.







7

rekonštrukcia atletického komplexu ZŠ Lipová SNV Názov stavby: Rekonštrukcia atletického komplexu ZŠ Lipová SNV
Druh prác: Športový povrch Conipur SP
Termín realizácie: júl - august 2008
Typ podlahy: Conipur SP + ET DECKE
Plocha: 2404 m2
Investor: Mesto Spišská Nová Ves
Popis referencie: Po odstránení starej škvárovej dráhy bola urobená obvodová drenáž, vyrovnané ihrisko, nový sektor pre výškarske disciplíny a hody. Na štrukturované podložie bola položená CO ET HOCKEY v hrúbke 3,5 cm naň športový vodopriepustný povrch CO SP od firmy Conica. 4 dráhový ovál, 6 dráhová rovinka, vrhačský, diaľkarský a výškarský sektor. Realizované vlastným strojovým parkom.

















8

tréningové ihrisko s umelou trávou Názov stavby: Tréningové ihrisko s umelou trávou 3G. FK LB Sp.Nová Ves
Druh prác: Športový povrch
Termín realizácie: október november 2007
Typ podlahy: LNAO PROFOOT EXTREM 60
Plocha: 7100 m2
Investor: STEZ Spišská Nová Ves
Popis referencie: Po úprave plochy a ukončená potrebných stavebných prác bola realizovaná pokládka umelého trávnika tretej generácie od výrobcu LANO - PROFOOT EXTREM 60



















9

tréningové ihrisko s umelou trávoutréningové ihrisko s umelou trávouNázov stavby : Rekonštrukcia športového areálu Gymnázium - Školská ul. SNV
Druh prác : umelý trávnik + atletická dráha
Termín realizácie : apríl - máj 2009
Typ podlahy : Umelý trávnik 4.generácie Multicup 4G; atletický vodopriepustný povrch Conipur SP
Plocha : 1100 m2 trávnik + 480 m2 atletický povrch
Popis referencie : V areáli školy bolo pôvodne antukové ihrisko a škvarová bežecká dráha. Na oboch plochách sa opravili existujúce obrubníky, vykonali sa zemné práce - odobratie pôvodnej vrstvy, navezenie drteného kameniva, vyrovnanie, zhutnenie. Na dráhe sa položil 3,5 cm hrubý CONPIR ET DECKE a naň CONIPUR SP. Na plochu futbalového ihriska sa položil umelý trávnik 4. tej generácie bez výsypov.
Investor : Gymnázium SNV, Školská ul.
Kontakt : gymnázium - riaditeľ školy - p.Kačenga, tel: 053 4428 828





10

tréningové ihrisko s umelou trávoutréningové ihrisko s umelou trávouNázov stavby : Rekonštrukcia športového ihriska - ZŠ Hutnícka SNV
Druh prác : umelý trávnik + mantinelový systém
Termín realizácie : oktober - november 2008
Typ podlahy : Umelý trávnik 4.generácie Multicup 4G
Plocha : 600 m2 trávnik
Popis referencie : V areáli školy bola nevyužitá betónová plocha. Vykonali sme zemné práce - odobratie pôvodnej vrstvy, drenáže, montáž púzdier pre budúce mantinely, navezenie drteného kameniva, vyrovnanie, zhutnenie. Naň sa položila podložka PRO PLAY NF 15 mm a umelý trávnik 4. tej generácie bez výsypov.
Investor : mesto Spišská Nová Ves
Kontakt : MsU SNV - ing.Gonda, tel: 053 4152 329





11

tréningové ihrisko s umelou trávouNázov stavby : Posilňovňa - Cirkevné Gymnázium sv.Moniky Prešov
Druh prác : športová podlaha
Termín realizácie : január 2009
Typ podlahy : Conipur HG + Sportec
Plocha : 80 m2
Popis referencie : Rekonštrukcia celej podlahy v posilňovni - vyliatie 5 cm samonosného poteru sadro - cementového. Potom pokládka CONIPUR HG žltá farba v zložení 4 + 2 mm a okolo stien gumová podlaha SPORTEC, uzatvorená vrchným priesvitným lakom.
Investor : Gymnázium sv.Moniky Prešov
Kontakt : Gymnázium sv.Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov, tel: 051 7567302















12

tréningové ihrisko s umelou trávoutréningové ihrisko s umelou trávouNázov stavby : Multifunkčné ihrisko Spišský Hrušov
Druh prác : umelý trávnik
Termín realizácie : apríl - máj 2009
Typ podlahy : umelý trávnik 3. generácie Multiturf 20 20
Plocha : 580 m2 trávnik
Popis referencie : V areáli školy boli člastočne vykonané zemné práce. Upravil sa podklad, pridali sa obrubníky, oplotenie a jednoduchý mantinelový systém. Na plochu futbalového ihriska sa položil dvojfarebný umelý trávnik 3. generácie + futbalové brány + stlpy na volejbal.
Investor : obec Spišský Hrušov
Kontakt : Obecný úrad - starosta obce - p.Butvín, tel: 053 449 2122







13

tréningové ihrisko s umelou trávoutréningové ihrisko s umelou trávouNázov stavby : Telocvičňa ZŠ Mallého - Skalica
Druh prác : športová podlaha
Termín realizácie : január 2009
Typ podlahy: Singleflex Boen
Plocha : 262 m2
Popis referencie : Inštalovaný povrch BOEN SINGLEFLEX , s čiarami na basket a volejbal.
Investor : mesto Skalica
Kontakt : Správa mestského majetku Skalica -Ing. Bránecký, tel.: 034 664 8336/5339




14

Telocvičňa ZŠ Nejedlého - SNVTelocvičňa ZŠ Nejedlého - SNVNázov stavby : Telocvičňa ZŠ Nejedlého - SNV
Druh prác : športová podlaha
Termín realizácie : január 2011
Typ podlahy: Singleflex Athletic 68mm, Conupur 5HG+2mm
Plocha : 410 m2
Popis referencie : na odpružený dvojnásobný
rošt ukončený DT doskou - systém
Singlefl ex Athletic je zrealizovaná polyuretánová
podlaha CONIPUR HG v hrúbke
7 mm. Ako základ je 5 mm podložka
KRAIBURG SPORTEC a naň 2 mm podlaha
CONIPUR HG. Celý systém je certifikovaný
podľa EN 14904.
Investor : mesto SNV
Kontakt : Mgr. Miroslav Nováček
riaditeľ školy, tel. 053/4426277,
e-mail: zsnejedlehosnv@centrum.sk







15

tréningové ihrisko s umelou trávoutréningové ihrisko s umelou trávouNázov stavby : Telocvičňa ZŠ Gašpara Haina Levoča
Druh prác : športová podlaha
Termín realizácie : december 2010
Typ podlahy: Singleflex Athletic 68mm, Conupur 5HG+2mm
Plocha : 290 m2
Popis referencie :po odstránení starej
podlahy bola aplikovaná hydroizolačná
zváraná fólia Fatrafol 803 - 1 mm hrubá na
odstránenie zemnej vlhkosti. Na odpružený
dvojnásobný rošt ukončený DT doskou -
systém Singlefl ex Athletic je zrealizovaná
polyuretánová podlaha CONIPUR HG v
hrúbke 7 mm. Ako základ je 5 mm podložka
KRAIBURG SPORTEC a naň 2 mm podlaha
CONIPUR HG. Celý systém je certifi kovaný
podľa EN 14904.
Investor : Mesto Levoča
Kontakt : RNDr. Gabriela Gerčáková
riaditeľka školy, tel. 053/ 4512570,
e-mail: zsghaina@adcomp.sk






16


Názov stavby: ZŠ Podolie
Druh prác: nová športová drevená podlaha vrátane obkladov stien
Termín realizácie: 24.8 – 14.9.2012
Typ podlahy: BOEN DUB Singleflex Stadium
Plocha: 300 m2
Popis referencie: