PVC podlahoviny - homogénne LINO FATRA

LINO FATRA homogénne podlahové krytiny sú v celej hrúbke rovnakého zloženia aj prevedenia. Nášľapná vrstva je zhodná s hrúbkou podlahoviny. Vyrába se v hrúbkach 2 a 1,7 mm. Na trh se dodávajú vo formáte dlaždíc v rozmere 608 x 608 mm (ELEKTROSTATIK, DYNAMIK, PRAKTIK).
Tieto podlahoviny splňajú požadavky pre aplikacácie v objektoch s tažkým namáhaním, ako sú školy, nemocnice, obchodné domy, výrobné haly a iné verejné priestory.
V produkcii homogénnych podlahovín z Fatry najdete aj podlahoviny s elektrickými vlastnosťami, jedná sa o:
podlahoviny elektrostaticky vodivé (vnútorný elektrický odpor v rozsahu 5.104 – 1.106 Ω) – ELEKTROSTATIK. Podlahovina je určená pre aplikácie do priestorov s požiadavkou na elektrostaticky vodivé prevedenie podlahy, nap. priestory s nebezpečenstvom výbuchu, laboratoriá, v zdravotníctve (RTG pracoviská, operačné sály), pre výrobu zdvojených podláh a pod.
podlahoviny antistatické (vnútorný elektrický odpor v rozsahu 5.104 – 1.108 Ω) – DYNAMIK. Podlahovina je určená predovšetkým pre aplikácie do priestorov s požiadavkou na antistatické prevedenie podlahy, nap. počítačové sály, výroba elektroniky, oblasť telekomunikací atd.

Elektrostatik


 • 1002

 • 2003

 • 2004

 • 2005

 • 7002

 • 8001

 • 8003

 • 9004

Dynamik


 • 1301

 • 2301

 • 2317

 • 2403

 • 2601

 • 3301

 • 3304

 • 5301

 • 7301

 • 8301

 • 8306

 • 8315

Praktik K


 • 1301

 • 2301

 • 2317

 • 2403

 • 2601

 • 3301

 • 3304

 • 5301

 • 7301

 • 8301

 • 8306

 • 8315

Praktik N


 • 2006

 • 2007

 • 2008

 • 3001

 • 3002

 • 4001

 • 7004

 • 7005

 • 8005

 • 8006

 • 9005PVC podlahoviny - heterogénne LINO FATRA

LINO FATRA heterogénne podlahové krytiny sa skladajú z troch vrstiev, odlišujúcich se od seba buď zložením alebo prevedením. Hrúbka nášľapnej vrstvy určuje stupeň zátaže podlahovej krytiny. Na trh se dodávajú v pásoch, o šírke 1,5 m (DOMO, NOVOFLOR STANDARD, NOVOFLOR EXTRA, DUAL). Tieto podlahoviny splňajú požiadavky pre aplikácie v bytovej aj komerčnej výstavbe a v lehkom priemysle.

Standard

NOVOFLOR KOLOR


 • 3100-3

 • 3100-6

 • 3100-7

 • 3100-10

 • 3100-11

 • 3100-13

 • 3100-15

 • 3100-17

 • 3100-20

 • 3100-31
NOVOFLOR KLASIK


 • 3330-1

 • 3330-2

 • 4000-7

 • 4100-2

 • 4300-10

 • 4300-9

 • 4630-4

 • 4650-1

 • 4650-2

 • 4650-3

 • 4700-6

 • 4700-7

 • 4700-8

 • 4700-9

 • 4800-2

 • 4800-3

 • 4800-4

 • 4800-5
Dual


 • 107

 • 215

 • 247

 • 309

 • 320

 • 414

 • 737

 • 742

 • 830

 • 853

 • 855

 • 861

 • 903

 • 938

 • 952
Domo


 • 3100-22

 • 3100-41

 • 3330-3

 • 4000-5

 • 4100-3

 • 4100-5

 • 4300-2

 • 4600-1

 • 4630-2

 • 4650-4

 • 4650-5

 • 4700-10

 • 4700-11

 • 4700-12
Extra - super


 • 2120-31

 • 2120-34

 • 2120-35

 • 2120-36

 • 2120-37

 • 2120-44

 • 2120-45

 • 2120-50

 • 2120-51

 • 2120-52

 • 2120-53

Extra - styl


 • 4300-11

 • 4800-12

 • 4800-13

 • 4800-14

 • 4800-15
PVC Fatra Thermofix

THERMOFIX je plastová heterogénna podlahovina s vloženým skleneným vláknom zložená z niekoľkých vrstiev, úžitková transparentná vrstva je zabezpečená mechanickým dezénom. Medzi prednosti tohoto typu podlahoviny, z ktorých niektoré sú výrazne lepšie než u klasických materiálov, patria:odolnosť podlahoviny k vlhkému prostrediu, vysoká odolnosť k opotrebeniu, vynikajícúca rozmerová stálosť, vysoká chemická odolnosť povrchu, vhodnosť pre podlahové vykurovanie, veľmi nízka úroveň hluku, jednoduchá údržba, odolnosť proti vplivu kolieskovej stoličky, pokladanie na pružný podklad, vzájomná kombinovatelnosť dezénov, ekonomicky výhodná aj pre členité priestory, garancia 10 rokov.

Thermofix


 • 10101-1

 • 10102-1

 • 10103-1

 • 10104-1

 • 10105-1

 • 10105-2

 • 10105-3

 • 10106-1

 • 10106-2

 • 10107-1

 • 10201-1

 • 10201-1

 • 10202-1

 • 10203-1

 • 10203-2

 • 10203-3

 • 10204-1

 • 10204-2

 • 10205-1

 • 10206-1

 • 10207-2

 • 10208-3

 • 10401-1

 • 10401-2