Omietkové a maltové zmesy CEMIX

murovacie

cemix Typ výrobku : MUROVACIA MALTA 5; MUROVACIA MALTA 5 JEMNÁ
Použitie : Vápennocementová murovacia malta určená na murovanie obvodových, nosných i deliacich stien a priečok z bežných murovacích materiálov (plných i ľahcených tehál, tehlových blokov, tvárnic a pod.).
Zrnitosť : 4,0 ; 2,0 mm
Spotreba : cca 19 kg/m2 pri odporúčanej hrúbke vrstvy 12 mm
Výdatnosť : cca 1,65 ; 1,60 kg/dm3

cemix Typ výrobku : MUROVACIA MALTA NA PÓROBETÓN
Použitie : Cementová lepiaca malta určena na tenkovrstvové murovanie pórobetónu, ľahčených a iných materiálov. Na objednávku sa dodáva i v bielom prevedení.
Zrnitosť : 0,7 mm
Spotreba : cca 2,5 kg/m2 pri odporúčanej hrúbke vrstvy 2 mm
Výdatnosť : cca 1,25 kg/dm3
jadrové

cemix Typ výrobku : JADROVÁ OMIETKA RUČNÁ
Použitie : Omietka na omietanie vnútorných aj vonkajšich plôch. Vhodná ako podklad pod štukové omietky alebo keramický obklad.
Zrnitosť : 2,0 mm
Spotreba : cca 31 kg/m2 pri odporúčanej hrúbke vrstvy 20 mm
Výdatnosť : cca 1,3 m2 / 40 kg vrece pri odporúčanej hrúbke vrstvy
cemix Typ výrobku : SOKLOVÁ OMIETKA RUČNÁ
Použitie : Omietka na omietanie odizolovaných soklov, krytých plotových podmuroviek a operných mú- rov vo vonkajšom prostredí alebo tam, kde je požadovaná vyššia pevnosť a tvrdosť omietky vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Omietka tvorí vhodný podklad pre keramický alebo kamenný obklad, kamienkovú mozaiku a pod.
Zrnitosť : 2,0 mm
Spotreba : cca 33 kg/m2 pri odporúčanej hrúbke vrstvy 20 mm
Výdatnosť : cca 1,2 m2/ 40 kg vrece pri odporúčanej hrúbke vrstvy


vrchné

cemix Typ výrobku : VONKAJŠI ŠTUK JEMNÝ
Použitie : Vápennocementový štuk na realizáciu vonkajších aj vnútorných štukových omietok na jadrové podkladové omietky
Zrnitosť : 0,4 mm
Spotreba : cca 3 kg/m2 pri odporúčanej hrúbke vrstvy 2 mm
Výdatnosť : cca 10 m2 / 30 kg vrece pri odporúčanej hrúbke vrstvy


cemix Typ výrobku : VNÚTORNÝ ŠTUK JEMNÝ
Použitie : Vápenný štuk na ručné omietanie stien a stropov na podkladové jadrové omietky.
Zrnitosť : 0,4 mm
Spotreba : cca 2,8 kg/m2 pri odporúčanej hrúbke vrstvy 2,0 mm
Výdatnosť : cca 10,5 m2 / 30 kg vrece pri odporúčanej hrúbke vrstvycemix Typ výrobku : JEDNOVRSTVOVÄ OMIETKA STROJOVÁ A RUČNÁ
Použitie : Jednovrstvová omietka vhodná na ručné aj strojové omietanie stien a stropov vo vnútornom a vonkajšom prostredí. Odporúčaná hrúbka nanášanej vrstvyje 3-12 mm.
Zrnitosť : 0,7 mm
Spotreba : cca 13 kg/m2 pri odporúčanej hrúbke vrstvy 10 mm
Výdatnosť : cca 3,2 m2 / 40 kg vrece pri odporúčanej hrúbke vrstvy
sadrové

cemix Typ výrobku : SADROVÁ OMIETKA
Použitie : Vnútorná omietka na strojové, prípadne i ručné spracovanie. Omietka sa nanáša ako jednovrstvová s hladeným alebo filcovaným povrchom. Nanáša sa na všetky obvyklé omietkové podklady.
Zrnitosť :
Spotreba : cca 10.5 kg/m2 pri odporúčanej hrúbke vrstvy 10 mm
Výdatnosť : cca 2.4 m2 25 kg vrece pri odporúčanej hrúbke vrstvy
cemix Typ výrobku : VÁPENNOSADROVÁ OMIETKA
Použitie : Vnútorná omietka na strojové použitie. Omietka sa nanáša ako jednovrstvová s hladenými alebo filcovaným povrchom. Nanáša sa na všetky obvyklé omietkové podklady.
Zrnitosť : 1,2 mm
Spotreba : cca 10 kg/m2 pri odporúčanej hrúbke vrstvy 10 mm
Výdatnosť : cca 2,5 m2 / 25 kg vrece pri odporúčanej hrúbke vrstvy

cemix Typ výrobku : SADROVÁ STIERKA
Spotreba: cca 3,3 kg/m2 pri odporúčanej hrúbke vrstvy 3 mm Výdatnosť: cca 7,5 m2 / 25 kg vrece pri odporúčanej hrúbke vrstvy Použitie : Na škárovanie sadrokartónových, sadrovláknitých dosiek a sadrotrieskových dosiek so zaob- lenou hranou. Hmotou možno stierkovať taktiež betónové panely, omietky a pod., a vytvoriť tak hladký povrch pre aplikáciu tapiet, náterov a iných konečných úprav povrchov. Zatvrd- nutá hmotaje brúsiteľná.
Zrnitosť : 0,2 mm
Spotreba : cca 3,3 kg/m2 pri odporúčanej hrúbke vrstvy 3 mm
Výdatnosť : cca 7,5 m2 / 25 kg vrece pri odporúčanej hrúbke vrstvy

sanačné

cemix Typ výrobku : SANAČNÁ OMIETKA PODKLADOVÁ WTA
Použitie : Používa sa na vyrovnanie hrubých nerovnostf podkladu a k ukladaniu solí silne zasoleného muriva. Je vhodná na omietanie vlhkého a mrazom alebo soľou poškodeného muriva, a to ako na vonkajšie, tak na vnútorné omietky.
Zrnitosť : 1,2 mm
Spotreba : cca 16 kg/m2 pri odporúčanej hrúbke vrstvy 15 mm
Výdatnosť : cca 1,9 m2 / 30 kg vrece pri odporúčanej hrúbke vrstvy
cemix Typ výrobku : SANAČNÁ OMIETKA WTA
Použitie : Vhodná ako jadrová omietka na omietanie vlhkého a mrazom alebo soľou poškodeného tehlového, kamenného alebo zmiešaného muriva vj ednej alebo viacerých vrstvách.Vykazuje vynikajúcu priepustnosť pre vodnú paru a zachytávanie solí.
Zrnitosť : 1,2 mm
Spotreba : cca 20 kg/m2 pri odporúčanej hrúbke vrstvy 20 mm
Výdatnosť : cca 1,5 m2 / 30 kg vrece pri odporúčanej hrúbke vrstvy
cemix Typ výrobku : SANAČNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ
Použitie : Špeciálna priedyšná jemná omietka na povrchové úpravy jadrových sanačných omietok v sanačných omietkových systémoch.
Zrnitosť : 0.7 mm
Spotreba : cca 3.20 kg/m2 pri odporúčanej hrúbke vrstvy 2.5 mm
Výdatnosť : cca 9,5 m2 / 30 kg vrece pri odporúčanej hrúbke vrstvy

cemix Typ výrobku : SANAČNÝ PREDNÁSTREK WTA
Použitie : Na vytvorenie prednästrekovej vrstvy na vlhké a zasolené murivo (tehla, kameň, betón) pod| sanačnú podkladovú omietku, sanačnú jadrovú omietku alebo sanačnú soklovú omietku.
Zrnitosť : 4,0 mm
Spotreba : cca 5 kg/m2 pri odporúčanej hrúbke vrstvy 4 mm
Výdatnosť : cca 8 m2 / 40 kg vrece pri prednástreku

cemix Typ výrobku : SANAČNÁ OMIETKA SOKLOVA WTA
Použitie : Sanačná jadrová omietka s vyššou pevnosťou na tehlové, kamenné alebo zmiešané murivo, určená na soklové časti budov.
Zrnitosť : 1,2 mm
Spotreba : cca 24 kg/m2 pri odporúčanej hrúbke vrstvy 20 mm
Výdatnosť : cca 1,25 m2 / 30 kg vrece pri odporúčanej hrúbke vrstvy

cemix Typ výrobku : SUPERSAN HRUBÝ
Použitie : Špeciálna sanačná jadrová omietka na ručné spracovanie. Je vhodná na omietanie zasoleného a vlhkého, nevysušeného muriva. Špeciálny efekt tejto omietky spočíva v jej schopnosti odvádzať vlhkosť z muriva difúziou vo forme vodnej pary.
Zrnitosť : 2,0 mm
Spotreba : cca 31 kg/m2 pri odporúčanej hrúbke vrstvy 25 mm
Výdatnosť : cca 1 m2 / 30 kg vrece pri odporúčanej hrúbke vrstvy
cemix Typ výrobku : SUPERSAN JEMNÝ
Použitie : Špeciálna sanačná vrchná omietka na povrchové úpravy omietky SUPERSAN hrubý
Zrnitosť : 0,7 mm
Spotreba : cca 2,8 kg/m2 pri odporúčanej hrúbke vrstvy 2,5 mm
Výdatnosť : cca 10,5 m2 / 30 kg vrece pri odporúčanej hrúbke vrstvy


ušľachtilé

cemix Typ výrobku : MINERÁLNA RYHOVANÁ OMIETKA
Použitie : Vodoodpudivá minerálna omietka určená ako vrchná konečná úprava fasád alebo ako dekorativna omietka na úpravu interiérov. Je mrazuvzdorná, odolná voči poveternostným vplyvom, má nízku nasiakavosť, je čiastočne umývateľná, veľmi priedyšná.
Zrnitosť : 2,0 mm
Spotreba : cca 2,7 kg/m2
Výdatnosť : cca 13 m2 / 35 kg vrececemix Typ výrobku : MINERÁLNA ZATIERANÁ OMIETKA
Použitie : Vodoodpudivá minerálna omietka určená ako vrchná konečná úprava fasád alebo ako dekoratívna omietka na úpravu interiérov. Je mrazuvzdorná, odolná voči poveternostným vplyvom, má nízku nasiakavosť je čiastočne umývatel'ná, velmi priedyšná. Dodáva sa v bielom odtieni.
Zrnitosť : 1,2; 2,0 mm
Spotreba : cca 2,0; 3,0 kg/m2 podľa zrnitosti
Výdatnosť : cca 17 m2; 11 m2 / 35 kg vrece podľa zrnitostiizolačné malty

cemix Typ výrobku : SUPERTHERM TM - MUROVACIA MALTA
Použitie : Malta na murovanie z tvárnic typu THERM, blokov z pórobetónu, liaporových tehál a ostat ných murovacich materiálov s vysokými tepelno-izolačnými vlastnosťami. Malta výrazne zvyšuje tepelný odpor konštrukcie.
Zrnitosť : 2,0 mm
Spotreba : cca 15,5 litrov/m2 pri odporúčanej hrúbke vrstvy 12 mm
Výdatnosť : cca 0,65 kg/dm3
cemix Typ výrobku : MUROVACIA MALTA ĽAHČENÁ
Použitie : a murovanie ľahčených materiálov, ktoré vyžadujú väčšiu hrúbku ložnej škáry, napr. zvislo dierované tvárnice typu -THERM.
Zrnitosť : 2,0 mm
Spotreba : cca 12 kg/m2 pri odporúčanej hrúbke vrstvy 12 mm2
Výdatnosť : cca 1,0 kg/dm3