Fólie Dörken

Strešný program

dorken-vent_n DELTA VENT N

Popis : Difuzne otvorená poistná hydroizolácia pre dvojplášťové šikmé strechy bez debnenia s tepelnou izoláciou na celú výšku krokvy.
trojvrstvová fólia s jedinečnými výhodami pri pokládke.
bezpčne chráni pred naviatym snehom a dažďom.
zabraňuje nebezpečnému oslneniu matne sivým povrchom.
ľahká pokládka vd’aka nízkej hmotnosti.
Ako DELTA-VENT N PLUS s integrovanou samolepiacou páskou pre ešte vyšiu úsporu energie a rchlejšiu vetrotesnú pokládku.
Požiarne vlastnosti : stredne horľavá B2 podľa DIN 4102
Vodotesnosť : vodotesná podľa DIN EN 13111
Pevnost’ pozdlžna : cca 210 N/5 cm
Pevnost’ priečna : cca 155 N/5 cm
Hodnota Sd, rd : cca 0,02 m
Hmotnosť : cca 120 g/m2
Rozmer rolky : 50 x 1,5 m


dorken-dawi DELTA DAWI GP

Popis :Parotesná vetrotesná zábrana bez spevňujúcej mriežky pre všetky typy strešných konštrukcií.
vysoko stabilná fólia zo špeciálneho polyetylénu pre odvetrané alebo neodvetrané šikmé strechy.
zabraňuje difúznemu toku zvnútra smerom von, aby v zime nedochádzalo k nežiadúcim vlhkostným prejavom.
môže sa jednoducho kotviť sponkami alebo klincami so širokou hlavičkou.
Požiarne vlastnosti : stredne horľavá B2 podľa DIN 4102
Hrúbka : 200 mikrónov
Hodnota Sd. rd : >100 m
Rozmer rolky :50 x 2,0 m alebo 25 x 4.0 m

dorken-reflex DELTA REFLEX

Popis :Parotesná zábrana pre všetkých typy strešných konštrukcií. So systémovou zárukou a vysokou úšinnosťou
o 10 % vyššia tepelná ochrana.
30 % odclonenie nežiadúceho elektromagnetického žirenia
50 % odraz tepla.
100 % parotesná zábrana.
ako DELTAS-REFLEX PLUS s integrovanou samolepiacou páskou pre rýchlejšie vzduchotesné prevedenie.
Požiarne vlastnosti : ťažko horľavá B1 podľa DIN 4102
Pevnosť : cca 450 N/5 cm v oboch smeroch
Hodnota Sd. rd : >100 m
Hmotnosť : cca 180 g/m2
Rozmer rolky :50 x 1,5 m alebo 25 x 3.0 m

Ochrana spodnej stavby


dorken-dawi DELTA MS

Popis :Profilovaná fólia s vynikajúcou pevnosťou v tlaku — meradlo pre najvyššiu kvalitu v pozemnom, podzemnom a inžinierskom stavitel’stve.
náhrada podkladového betónu.
viac ako 1800 nopov/m2 zaistí rovnomerné rozloženie tlaku a nízke bodové zat’aženie.
extrémna pevnosť v tlaku cca 250 kN/m2
spoI’ahlivá, rýchla a hospodárna náhrada podkladového betónu.
vhodná ako stratené debnenie medzi predstenou so striekaného betónu alebo torkrétového betónu a betónovou obvodovou stenou.
rýchla a ľahká pokládka.
Materiál :profilovaná fólia z PE s vysokou hustotou
Hrúbka materiálu : cca 0,6 mm
Výška nopov : cca 8 mm
Pevnosť v tlaku :cca 250 kN/m2
Teplotná odolnosť : -30 °C až +80°C
Rozmer rolky :20 x 1,0 m / 20 m x 1,5 m / 20 x 2,0 m /20 x 2,4 m / 20 x 3,0 m


dorken-dawi DELTA DPC

Popis :ochrana muriva proti vzlínajúcej vlhkosti, vhodná aj ako ochrana proti vlhkosti pod podlahou.
je vyrobená zo špeciáInej polyolefínovej zmesi, hrubá cca 0,4 mm.
vysoká ochrana základového a obvodového muriva aj pri extrémnych teplotách.
dá sa ľahko položiť aj ,,cez roh’, dokonca ani pri nízkych teplotách nevznikajú trhliny.
na oboch stranách protisklzová úprava. Toto umožňuje optimálne spojenie s maltou.
znášanlivá s bitumenom, odolná proti prehnitiu.
UV-stabilizovaná.
Materiál : polyolefín
Povrchová úprava : rastrovaná, zdrsnená
Hrúbka vrátane rastrovania :cca 0,4 mm
Pevnosť v ohybe : v chlade žiadny zlom, žiadne trhliny (DIN 16726)
Šírka :11,5/17,5/24/30/36,5/50/60/75/100/150 cm
Dlžka role :25 m


dorken-dawi DELTA PT

Popis :profilovaná sanačná fólia s omietacou mriežkou pre vlhké vnutorné priestory na vytvorenie prevetrávanej predsteny.
pevná, odolná, tlakovo stabilná protivlhkostná profilovaná fólia s omietacou mriežkou z vlákien HDPE.
spoľahlivo izoluje vnútorné steny. Vodotesný stabilný podklad pre sádrové a vápenocementové omietky. Doporučuje sa použitie sadrokartónových dosiek.
vd’aka nopom vysokým 8 mm vytvára prevetrávané medzeru medzi vlhkou stenou a omietkou. Vlhkosť je odvádzaná prevetrávacími otvormi pri podlahe a pri strope.
používa sa takisto na izoláciu tunelov.
Materiál : špeciálny polyetylén vysokej hustoty
Výška nopov : cca 8 mm
Pevnosť v tlaku : cca 70 kN/m2
Pevnosť v ťahu : cca 400 kN/m3
Objem vzduchu medzi profilovaním : cca 5,5 l/m2
Rozmer rolky :20 x 2,0 m