Dotazník pre architektov

Vážený p. architekt, architektka !
Mnohokrát sa s Vami stretávame pri projektovaní stavieb rôznych druhov. Veľmi radi spolupracujeme a táto sekcia je otvorená z titulu rozšírenia spolupráce. Po vyplnení krátkeho dotazníka Vám bude zaslané prístupové heslo do privátnej sekcie, kde nájdete mnohé technologické postupy, výkresy, popisy najnovších materiálov prípadne na vyžiadanie cenníky.Vypíśte prosím vśetky udaje označené   *  - povinné
 
Firma / organizácia *
Sídlo firmy / organizácie - ulica *
Sídlo firmy / organizácie - mesto a PSC *
Vaśe meno a priezvisko *
Telefón *
Váś email *
Máme záujem o :
Predmet
Viac detailov - popis pożiadavky
Zadajte kód          YJKM3