Dotazník - športové povrchy


Vypíśte prosím vśetky udaje označené   *  - povinné
 
Firma / organizácia *
Sídlo firmy / organizácie - ulica *
Sídlo firmy / organizácie - mesto a PSC *
Vaśe meno a priezvisko *
Telefón *
Váś email *
Potencionálny investor :
Potencionálny objednávatel :
Financovanie z EU fondov :
Mám záujem o śportovisko v :
Mám záujem o povrch pre :
Povrchy určené na multiśport - v prípade śpeciálnej preferencie povrchu prosíme uviesť śport :

Vyznačenie čiar pre ihriská / uvedte ktoré / :
Máme záujem o nové śportové vybavenie :
Sučasný podklad śportoviska :
Rozmery śportoviska ś x d / v metroch / :
Máme záujem o dodatočné práce / oblożenie stien telocvične, malovanie a pod. / :
Predmet
Viac detailov - popis pożiadavky
Zadajte kód          P9S3D